Alpha Finance

Servicii profesionale de brokeraj

  • Romana
  • English

Sanctiuni internationale

In desfasurarea activitatii sale, Alpha Finance SA asigura respectarea regulilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, precum si ale altor organizatii internationale sau adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state asa cum sunt reglementate prin dispozitiile OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale. CNVM a emis Regulamentul nr. 9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital. 


Actele care instituie sanctiuni internationale obligatorii in Romania pot fi consultate la urmatorul link: http://www.asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

http://www.fatf-gafi.org/

http://www.onpcsb.ro/combaterea-finantarii-terorismului-onpcsb/combaterea-finantarii-terorismului

http://www.onpcsb.ro/