Alpha Finance

Servicii profesionale de brokeraj

  • Romana
  • English

Protectia datelor personale

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

 

1.      Ce inseamna prelucrarea datelor?

 

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Alpha Finance Romania (AFR) va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

 

2.     Ce date cu caracter personal prelucram?

 

De la caz la caz, AFR prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la:

 

·     Date de identificare (nume si prenume, CNP, serie si numar buletin/date pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura, imaginea);

·         Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon);

·         Date de geolocalizare/ date de trafic(de exemplu, adresa IP, cookie);

·         Date de stare civila, date privind membrii familiei;

·         Date financiare si tranzactionale;

·         Date privind studiile si formarea profesionala, locul de munca.

Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor si produselor contractate de dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre Alpha Finance Romania precum si de politica de prudentialitate a AFR.

Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii.

 

3.      In ce scopuri prelucram datele personale?

 

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

-      furnizarea de servicii de investitii financiare;

-      marketing (oferte speciale lansate pentru clienti, inclusiv pentru promovarea oricaror produse si servicii ale AFR, reclama/publicitate);

-   transmitere catre terti contractanti, in conditiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii postale sau alti mandatari contractati de catre AFR pentru exercitarea intereselor sale legitime);

-    indeplinirea obligatiilor legale (de exemplu, derulare de actiuni de audit sau obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum ANAF, ASF);

-      in scopuri statistice.

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara însa a exclude interventia umana. De exemplu, pentru a ne asigura ca ne indeplinim obligatiile legale privind stabilirea caracterului corespunzator al instrumentului financiar/serviciului, respectiv pentru a va avertiza in cazul in care instrumentul financiar sau serviciul nu corespunde nivelului dumneavostra de cunostinte si experienta sau pentru a stabili piata tinta.

 

4.       Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre AFR?

 

Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele Alpha Finance Romania. Se poate solicita oricand intreruperea prelucrarii în acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.

 

5.      Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

·    terti catre care am externalizat servicii (ex: serviciul de cercetare pentru investitii care este externalizat catre Alpha Bank Romania);

·    ANAF, in vederea respectarii legislatiei FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act”) si CRS (Common Reporting Standard), în cazul în care datele cu caracter personal sau operatiunile efectuate de catre dumneavoastra se încadreaza în criteriile de raportare stabilite de FATCA si/sau CRS;

·      ASF, in vederea respectarii legislatiei europene si locale privind raportarea tranzactiilor si a altor obligatii de raportare;

·      actionari;

·      membri ai Grupului Alpha Bank;

·      angajatori;

·      alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale);

·      mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale AFR (firme de avocatura etc);

 

6.      Se pot transmite datele in afara tarii?

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate in state in/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. In toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegal.

 

7.      Care sunt drepturile dumneavoastra  privind protectia datelor personale?

 

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 

a)      Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Alpha Finance Romania;

 

b)      Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea AFR, fara întârzieri nejustificate, rectificarea/ completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;

 

c)      Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Alpha Finance Romania, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

 

d)      Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: (i) persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, (ii) persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand AFR  nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iii) atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale AFR prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 

e)      Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita AFR transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Alpha Finance Romania;

 

f)      Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Alpha Finance Romania, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara;

 

g)      Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita AFR de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare;

 

h)      Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 

i)       Dreptul de a va adresa justitiei.

 

 

8.      Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Alpha Finance Romania?

 

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti client al Alpha Finance Romania, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

 

 

*****

 

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

·         prin e-mail, la adresa: afr_dpo@alphafinance.ro;

·         in scris, la sediul AFR, situat in Calea Dorobantilor nr. 237B, sector 1, Bucuresti.

 

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul www.alphafinance.ro.