Alpha Finance

Servicii profesionale de brokeraj

 • Romana
 • English

Termeni si conditii

Alpha Finance Romania S.A. (denumita, in continuare, “Alpha Finance Romania” sau AFR), prin intermediul paginii sale web www.alphafinance.ro, ofera vizitatorului/utilizatorului de Internet posibilitatea de a fi informat in legatura cu AFR si Grupul de societati al acesteia precum si in privinta produselor si serviciilor sale. Va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni de Utilizare.

 

Utilizarea acestei pagini web presupune acceptarea in totalitate si fara rezerve a Termenilor de Utilizare care se aplica intregului continut al site-ului.

 

Daca vizitatorul/utilizatorul website-ului nu accepta oricare parte a acestor Termeni, respectivul vizitator/utilizator trebuie sa paraseasca website-ul si sa inceteze orice utilizare a acestuia. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului www.alphafinance.ro, vizitatorii/utilizatorii confirma ca au citit, au inteles si au acceptat in mod neconditionat Termenii de Utilizare si ca accepta sa fie obligati de acestea. Alpha Finance Romania are dreptul sa modifice in mod unilateral acesti termeni in orice moment, fara nicio notificare prealabila, comunicand orice modificare prin intermediul site-ului. Utilizarea site-ului dupa anuntarea modificarii se va considera o acceptare a respectivei modificari.

 

A. Drepturi de Autor/Drepturi de Proprietate Intelectuala si Industriala

Intregul continut al site-ului, inclusiv, dar fara a se limita la marcile comerciale, titlurile distinctive, textele, noutatile, fotografiile, imaginile, serviciile oferite se afla in proprietatea Alpha Finance Romania si este guvernat de prevederile aplicabile din legislatia romana si internationala, ce vizeaza in principal Drepturile de Proprietate Intelectuala si Industriala, cu exceptia drepturilor protejate ale tertilor.
In consecinta, nicio modificare, publicare, transmitere, transfer, reproducere, distributie, prezentare sau orice utilizare a continutului (integrala sau partiala  a site-ului) nu este permisa in niciun fel si prin niciun mijloc in scopuri comerciale sau de alt fel, fara acordul anterior scris al Alpha Finance Romania. In mod exceptional, este permisa copierea, tiparirea sau stocarea limitata sau izolata a unor parti din continutul de mai sus in scop exclusiv personal de catre vizitator, sub conditia ca aceasta utilizare sa fie insotita de o precizare clara si distinctiva a provenientei si fara sa fie utilizata in scopuri comerciale sau de alt fel.

 

B. Conduita Utilizatorului

Site-ul www.alphafinance.ro se va utiliza in scopuri legale si doar in asa fel incat sa nu limiteze sau sa impiedice utilizarea acestuia de catre terti. Vizitatorii/utilizatorii site-ului vor respecta reglementarile si dispozitiile legislatiei romane, europene si internationale care guverneaza telecomunicatiile si se vor abtine de la orice comportament ilegal si abuziv/necorespunzator care ar putea avea consecinte negative pentru alti vizitatori/utilizatori si provoca daune sau duce la defectarea site-ului sau extensiei catre Alpha Finance Romania. In cazul in care AFR este implicata in orice disputa sau trebuie sa plateasca orice fel de compensatie ca urmare a incalcarii de catre vizitator/utilizator a obligatiilor prevazute, respectivul vizitator/utilizator va despagubi in mod corespunzator AFR.

 

C. Legaturi cu site-urile partilor terte

Site-ul www.alphafinance.ro permite vizitatorilor/utilizatorilor sa fie transferati prin conexiuni speciale (link-uri, hyperlink-uri, bannere) catre site-uri ale tertilor. Raspunderea pentru continutul acestor site-uri de legatura apartine exclusiv tertilor care le pun la dispozitie. Alpha Finance Romania nu garanteaza disponibilitatea acestor site-uri si nu este responsabila pentru calitatea si drepturile de proprietate asupra produselor sau serviciilor oferite publicului prin intermediul acestor site-uri. Site-ul Alpha Finance Romania ofera link-uri catre alte site-uri exclusiv in beneficiul vizitatorilor/utilizatorilor iar includerea oricarui link la aceste site-uri nu va constitui si nu va fi considerata un angajament sau o garantie sau inducere sau avizare de catre AFR a continutului sau a calitatii serviciilor furnizate pe aceste site-uri.

 

D. Limitarea Raspunderii

Alpha Finance Romania face tot posibilul sa asigure ca toate informatiile oferite pe  www.alphafinance.ro sunt complete, corecte, actualizate si clare, insa nu garanteaza ca aceste criterii sunt indeplinite in mod invariabil. De aceea, Alpha Finance Romania nu va fi responsabila in nicio situatie, inclusiv in cazul unei neglijente, pentru erori, omisiuni sau deficiente ca urmare a furnizarii acestor informatii, orice intarziere, discontinuitate in transmiterea de informatii sau orice prejudiciu cauzat vizitatorului/utilizatorului ca urmare a utilizarii acestor informatii. 
Continutul site-ului nu cuprinde sfaturi, indemnuri sau incitari de ordin financiar, legal sau de alt fel in vederea realizari unei investitii sau unei alte tranzactii iar Alpha Finance Romania nu este responsabila de modul de utilizare a site-ului web de catre vizitatori/utilizatori care actioneaza din proprie initiativa.

 

E. Securitatea Site-ului

Accesul la site se face la initiativa vizitatorului/utilizatorului si nu la initiativa Alpha Finance Romania.
Vizitatorul/utilizatorul website-ului este unicul responsabil de obtinerea si pastrarea echipamentelor necesare (de ex. computerul personal) software-ului, echipamentelor de telecomunicatie si altor servicii necesare pentru accesarea site-ului. Utilizatorii sunt responsabili si de protejarea sistemului lor impotriva virusilor si altor software-uri daunatoare.

Alpha Finance Romania a luat toate masurile posibile pentru a se asigura de protejarea site-ului de virusi si de alte software-uri daunatoare si utilizeaza sisteme de securitate pentru a controla accesul la paginile sale web pentru prevenirea atacurilor si altor actiuni neautorizate, insa nu garanteaza absenta, in cadrul site-ului, a oricaror virusi defecte si alte componente daunatoare si, prin urmare, nu este responsabila pentru daunele provocate de echipamentele, software-ul si fisierele utilizatorilor mai sus mentionate, si nici pentru daunele suferite de utilizator din motivele de mai sus.

 

F. Date cu Caracter Personal

Având în vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastrt personale în mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. În acest scop, regasiti în continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, în calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.


Ce inseamna prelucrarea datelor

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se întelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Alpha Finance România va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.


Ce date cu caracter personal prelucram?

De la caz la caz, AFR prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la:

 • Date de identificare (precum nume si prenume, CNP, data nasterii);

 • Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon)

 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie);

 • Date financiare si tranzactionale;

 • Date privind studiile si formarea profesionala, locul de munca;

Lista acestor date poate varia în functie de caracteristicile serviciilor si produselor contractate de dumneavoastra sau în legatura cu care va manifestati interesul, de actiunile întreprinse pe site, de prevederile legale aplicabile activitatilor întreprinse de catre Alpha Finance România precum si de politica de prudentialitate a AFR.


În ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate în urmatoarele scopuri:

 • furnizarea de servicii de tranzactionare;

 • research:

 • gestionarea relatiilor initiate de dumneavoastrt prin intermediul site-ului;

 • îndeplinirea obligatiilor legale (de exemplu, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat);

 • în scopuri statistice.


Ce se întâmpla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre AFR?

Initierea si derularea relatiei de afaceri si îndeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrarii datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

Prelucrarea datelor în scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra în legatura cu noutatile si ofertele Alpha Finance România. Se poate solicita oricând întreruperea prelucrarii în acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata.


Catre cine pot fi  transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • mandatari/împuterniciti în scopul realizarii intereselor legitime ale AFR;

 • entitati din Grupul Alpha (în îndeplinirea obligatiilor de raportare);

 • terti contractanti (de exemplu, pentru realizarea de actiuni de marketing si publicitate);

 • institutii ale statului/autoritati competente (pentru îndeplinirea obligatiilor legale);


Se pot transmite datele în afara tarii?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor în strainatate, în scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate în state în/din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.


Care sunt drepturile dumneavoastra  privind protectia datelor personale?

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. 

Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna întelegere a continutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora în relatia dumneavoastra cu Alpha Finance România;

 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea AFR, fara întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;

 3. Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Alpha Finance România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci când se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci când AFR  nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta sau atunci când persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele legitime ale AFR prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

 5. Dreptul la portabilitatea datelor: consta în posibilitatea de a solicita AFR transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, într-un format structurat utilizat în mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Alpha Finance România.

 6. Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Alpha Finance România, în care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul întemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.

 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita AFR de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze într-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise în prezenta informare.

 8. Dreptul de a depune o plângere în fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 9. Dreptul de a va adresa justitiei;


Cât timp sunt prelucrate datele personale de catre Alpha Finance România?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozitiile legale în baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

 

G. Politica privind Modulele Cookie

Ce este un fisier cookie?

Functionarea corecta a unui site are la baza colectarea anumitor informatii cheie despre utilizatorii sai. Pentru a face acest lucru, un site va crea fisiere cookie - care sunt fisiere text de mici dimensiuni – stocate pe computerele utilizatorilor sai. Aceste cookie-uri sunt concepute pentru a permite site-ului sa isi recunoasca utilizatorii in vizitele ulterioare. Unele cookie-uri sunt necesare (de exemplu, pentru a permite accesul la serviciul Internet Alpha Trade, in timp ce altele il fac mult mai personal si mai relevant pentru tine.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului.

Durata de existenta a unui cookie este determinata tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, informatiile colectate prin cookie-uri sunt acum clasificate ca date cu caracter personal.

Contin cookie-urile date personale?

Desi informatiile colectate de cookie-uri, prin raportare la alte sisteme de evidenta, pot duce la identificarea unei anumite persoane, ceea ce califica respectivul cookie drept data cu caracter personal, cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica direct utilizatorii de Internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

De ce folosim fisiere de tip cookie?

Site-ul www.alphafinance.ro colecteaza fisiere de tip cookie pentru a monitoriza performantele proprii, pentru a va putea oferi un continut adaptat nevoilor dumneavoastra, dar si pentru a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-ul nostru.

Avand in vedere modul in care se vor dezvolta serviciile pe care le oferim online, este posibil ca aceste module cookies sa isi schimbe caracteristicile tehnologice in viitor. Insa, chiar si in aceasta situatie ele vor continua sa indeplineasca unul dintre scopurile de mai jos.

Consideram ca experienta dumneavoastra din site ar fi afectata daca ati renunta la cookie-urile pe care le folosim.

Exista doua tipuri de module cookie:

• Cookie-urile persistente (permanente) 

Raman pe dispozitivul unui utilizator pentru o perioada de timp specificata in cookie. Acestea sunt activate de fiecare data cand utilizatorul viziteaza site-ul web care a creat acel cookie.

• Cookie-urile temporare (de sesiune)

Acestea permit operatorilor de site-uri sa lege actiunile unui utilizator in timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser incepe cand un utilizator deschide fereastra browserului si se termina cand inchide fereastra browserului. Dupa ce inchideti browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt sterse.

In general, cookie-urile au 3 functii diferite si se clasifica dupa cum urmeaza:


1) Cookie-uri de functionalitate (strict necesare) folosite de Alpha Finance Romania S.A

Cookie-urile de functionalitate sunt necesare pentru furnizarea serviciilor site-ului AFR. Ele sunt strict esentiale pentru navigarea pe site-ul www.alphafinance.ro si utilizarea functiilor acestuia. Aceste cookie-uri NU colecteaza informatii despre dumneavoastra care ar putea fi utilizate in scopuri de  marketing (publicitate).

 

Nume

Descriere

ASP.NET_SessionId

Salveaza id de conectare la site (sesiunea).

PHPSESSID

Salveaza id de conectare la site (sesiunea).

cookie_uLog

Verifica daca userul este conectat pe platforma ALPHATRADE.

submitted

Verifica daca clientul accepta cookie-uri sau nu.

 

2) Cookie-uri de analiza

Cookie-urile de performanta si analiza colecteaza date in scopuri statistice, cu privire la modul in care vizitatorii utilizeaza un site web, nu contin informatii personale precum nume si adrese de e-mail si sunt utilizate pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii cu caracter personal care ar putea fi folosite in alte scopuri.


3) Cookie-uri de publicitate folosite de Alpha Finance Romania S.A

Cookie-urile de publicitate sunt utilizate pentru a difuza anunturi mai relevante pentru dumneavoastra, pot sa fie utilizate pentru a monitoriza eficienta unei campanii publicitare prin urmarirea click-urilor utilizatorilor.

 

In orice moment poti modifica acordul privind folosirea modulelor cookie de aici. Modificarile ulterioare nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza cosimtamantului dat inainte de retragerea acestuia.

Confidentialitatea datelor dumneavoastra

Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra.

Lucram in mod continuu pentru a asigura pastrarea masurilor noastre de securitate la cel mai inalt nivel si ne angajam sa va informam la timp in cazul oricaror incidente de securitate ce ar putea sa prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastra.

 

H. Legislatie Aplicabila – Diverse

Prezentul contract de utilizare este guvernat de legislatia romana. Instantele din Bucuresti au competenta in interpretarea acestor termeni si solutionarea oricaror dispute aparute in legatura cu prezentul contract de utilizare. Daca oricare dintre acesti termeni este contrar legii si, din acest motiv, devine nul sau neaplicabil, nevaliditatea sau neaplicabilitatea acestui termen nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalti termeni.