Alpha Finance

Servicii profesionale de brokeraj

  • Romana
  • English

Taxe comisioane si impozite

Alpha Finance percepe un comision de tranzactionare aplicat la valoarea fiecarui ordin de vanzare si de cumparare de valori mobiliare executat. Comisionul va fi retinut automat, in momentul realizarii tranzactiei, din contul de investitii. Comisionul de intermediere practicat de Alpha Finance pentru tranzactionarea valorilor mobiliare este variabil si se negociaza la semnarea contractului. 


Pentru tranzactionarea exclusiva prin platforma de internet ALPHATRADE, comisionul de tranzactionare este 0,6%.


Pentru a deschide si a mentine un cont de investitii, pot aparea si alte costuri generate de serviciile de investitii financiare furnizate. Astfel de costuri pot fi: traduceri legalizate in limba romana a unor documente cerute pentru deschiderea de cont si prezentate de client in alta limba decat romana, obtinerea de extrase de cont de la Depozitarul Central, comisioanele de transfer bancar sau costul mandatelor postale, etc. Alpha Finance poate facilita clientilor obtinerea acestor servicii, costurile fiind suportate de client si retinute de Alpha Finance din contul de investitii.

 

Impozitarea veniturilor obtinute din piata de capital din Romania:


Persoane FIZICE
Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat prin aplicarea cotei de 10% asupra castigului net anual impozabil. Declaratia anuala privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual / pierderii nete anuale.


Persoane NEREZIDENTE
Impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre persoanele nerezidente, se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman - Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecarei persoane nerezidente.

 

Alpha Finance Romania transmite anual, pana la sfarsitul lunii februarie, pentru clientii care au efectuat tranzactii de vanzare, fisa de protofoliu care contine informatii referitoare la castigul/pierderea inregistrata in anul fiscal incheiat.


Conform Codului de Procedura Fiscala, contribuabilii persoane fizice nerezidente au obligatia inregistrarii fiscale. De asemenea au obligatia de a desemna un imputernicit, cu domiciliu fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia fata de organul fiscal.